میکروفن یقه‌ای

میکروفن یقه‌ای که بنام میکروفن گیره‌ای هم شناخته می‌شود، نوع کوچکی از میکروفن‌ها هستند که از نوع خازنی‌اند. اندازه کوچک آن‌ها موجب می‌شود بتوانند

ه‌راحتی در نزدیک‌ترین مکان به منبع صدا قرار گیرد، بدون اینکه حتی دیده شوند. بیشترین کاربرد آن‌ها در مصاحبه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی است، ضمن اینکه در فیلم‌ها هم به‌عنوان میکروفن‌های فرعی برای ضبط دیالوگ‌ها کاربرد دارند، خصوصاً در نماهای بازی که امکان نزدیک کردن میکروفن‌های بزرگ‌تر به سوژه وجود ندارد .

یک دیدگاه بنویسید