گارانتی بهارتک

خدمات گارانتی رایگان برنزی نقره ای طلایی پلاس دبل پلاس
1 ماه 2 ماه 4 ماه 6 ماه 12 ماه 24ماه
گارانتی تعمیر * * * * * *
عیب یابی رایگان * * * * *
10 درصد تخفیف تعمیرات * * * *
15 درصد تخفیف تعمیرات , تمیز کاری * * *
25 درصد تخفیف تعمیرات , تمیز کاری , سرویس رایگان * *
50 درصد تخفیف تعمیرات , تمیز کاری , سرویس رایگان , تعویض سلفون دستگاه *